پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


كنگره بين‌المللي طب انتقال خون با هدف ارتقاي سطح دانش طب انتقال خون دركشور و كشورهاي منطقه و با تاكيد بر كاربرد مبتني بر شواهد خون، فرآورده هاي خوني و داروهاي مشتق از پلاسما با همكاري برگزار كنندگان ذيل در تاریخ 24 الی 26 آذر ماه 94 در تهران برگزارمي‌شود.       
                   
              موسسه عالي                  آموزشي پژوهشي 
            طب انتقال خون                          
 
                                                 


مرکز همکار سازمان جهانی
 بهداشت در آموزش و پژوهش 
     سلامت خون       
               
انجمن علمي 
       انتقال خون                  
            

   
   


       تهران - بزرگراه شيخ فضل اله نوري - تقاطع بزرگراه شهید همت - جنب برج میلاد - موسسه عالی  آموزشی پژوهشی طب انتقال خون  
       تلفن: 88629447   فاکس : 88629445 صندوق پستی1157-14665  , Ibtc @tmi.ac.ir     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  گروه دورانV5.7.3.0