پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  احتراما" بدينوسيله به اطلاع مي رساند افرادي كه مايل به شركت در كنگره مي باشند مي توانند از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس اينترنتي  ircme.ir  اقدام به ثبت نام نمايند .

  در صورت وجودهرگونه مشكل در پرداخت اينترنتي مي توانيد جدول زير را پر نموده وهمراه تصوير فيش پرداختي به مبالغي كه در سامانه آموزش مداوم اعلام شده به شماره حساب اعلام شده  پرداخت نموده وبراي اين مركز فكس نماييدتا نسبت به ثبت نام شما اقدام گردد.

  در ضمن افرادي كه مايل به ثبت نام  گروهي مي باشند همانند ثبت نام فردي مي توانند ليست زير را پرنموده  همراه تصوير فيش پرداختي به اين مركز فكس نمايند.

  افرادي كه شامل گروه هاي هدف سامانه آموزش مداوم نمي باشند مي توانند جدول زير را پر نموده و مبلغ 800000 ريال براي متخصصين ومبلغ 500000 براي كارشناس ارشد،كارشناس وكاردان به شماره حساب ذكر شده پرداخت نموده به شماره اين مركز فكس نمايند.

  درضمن دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از تخفیف 50 درصد برخوردار می باشند.

   شماره حساب اين مركز :

   شماره 2173429002007  نزد بانك ملي شبا180170000002173429002007 IRI مسجد جامع شهرك قدس

  شماره فكس : 88628741 -88601599


  نام ونام خانوادگي

  آخرين مدرك تحصيلي

  مبلغ پرداختي

  شماره همراه

  كدملي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     گروه دورانV5.7.3.0